Hjemmeside bestilling

 

Vi kommer til deg, dere. Tar bilder i HD-Format. (Høy kvalitets format)

Lager en fin side, oversiktlig. Ordner domenet. ( Webnavn og hotell.)

Det hele lagres så på våre web-hotell. og oppdateres for avtalt pris.

 

Eksempel på logoarbeid